Informatieavond Waterbeheer op Schiermonnikoog

Op donderdag 21 juni organiseert Wetterskip Fryslân een informatieavond over het waterbeheer op Schiermonnikoog.

 

Deze informatieavond gaat over de wateroverlast van afgelopen najaar en winter. Er is toen extreem veel neerslag gevallen. Hierdoor is op diverse locaties op het eiland wateroverlast ontstaan. Het Wetterskip gaat met het publiek in gesprek over het gevoerde waterbeheer. Eerst is er een uitleg over de afwegingen die zijn gemaakt en over de organisatie van de taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast komen er mogelijk oplossingsrichtingen aan de orde en is er ruimte voor individuele vragen.
De resultaten van de avond worden meegenomen in de evaluatie van het Beheer en Inrichtingsplan plus (BIP+) en het watergebiedsplan/peilbesluit Schiermonnikoog.

 

Graag tot ziens op donderdag 21 juni!

Praktische info

Informatieavond Waterbeheer Schiermonnikoog

donderdag 21 juni van 20.00 tot 22.00 uur

Dorpshuis Schiermonnikoog