Al het drinkwater dat op Schiermonnikoog uit de kraan komt, komt van het eiland zelf. Een groot deel van de regen vloeit direct af via sloten of strand naar de zee of het verdampt. Een ander deel dringt door in de zandbodem en vormt daar een natuurlijke zoetwaterbel onder het eiland, die plaatselijk aan de oppervlakte kan komen en zo duinmeertjes vormt.

Doordat het toerisme de afgelopen decennia flink is gegroeid, is ook het waterverbruik toegenomen. Natte duinvalleien waarin veel zeldzame planten en dieren leven, dreigen hierdoor te verdrogen. Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslan en waterleidingbedrijf Vitens willen dit voorkomen. De afgelopen jaren is de waterwinning gedeeltelijk verplaatst naar de Westerplas om de kwetsbare duinen te ontlasten. Het Wetterskip voert de komende jaren een watergebiedsplan uit. Een van de doelen hiervan is om het regenwater langer op het eiland te houden en zo verdroging van de duinen te voorkomen.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden