Schitterend Schiermonnikoog

Op het online platform Schitterend Schiermonnikoog kun je meedenken en meebeslissen over alles wat er in de natuur van Schiermonnikoog speelt. Op het gebied van natuurbeheer, voorzieningen, recreatie en voorlichting. Natuurlijk zijn er wel zaken waar we niet omheen kunnen. De natuurwaarden moeten behouden blijven of soms zelfs verbeterd worden.

Dat is wettelijk vastgelegd in Natura 2000. Maatregelen die hierin staan moeten worden uitgevoerd en doelen moeten worden gerealiseerd. Maar we kunnen het er wel over hebben hoe dat het beste kan. Het Nationaal Park Schiermonnikoog en Natuurmonumenten willen dit vooral samen doen. We willen mensen betrekken bij het natuurbeheer, meenemen in het veld en met elkaar bekijken waar het anders of beter kan.

Een platform voor iedereen

Als je je aanmeldt voor het online platform Schitterend Schiermonnikoog ontvang je regelmatig een enquête over een onderwerp waar je je mening over kunt geven. Na de enquête volgt een terugkoppeling van de resultaten en vertellen we wat we ermee gaan doen. Daarin zit de kracht van Schitterend Schiermonnikoog.

Aanmelden

Wil je meepraten, meedenken en meedoen? Meld je dan nu aan als panellid op www.schitterendschiermonnikoog.nl.

Schitterend Schiermonnikoog is een initiatief van Nationaal Park Schiermonnikoog en Natuurmonumenten. Zo nu en dan zullen ook andere partijen aanhaken.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden