Klaas Fokkinga neemt het voorzitterschap voor het Overleg Orgaan Nationaal Park Schiermonnikoog voorlopig op zich. Hij neemt daarmee de taken van Lutz Jacobi over, die wegens persoonlijke redenen is gestopt.

Tot en met 2023 was Fokkinga gedeputeerde bij de provincie Fryslân. Met onder meer de portefeuilles landbouw en leefbaarheid. Durk Holwerda (provincie Fryslân) wordt interim-secretaris voor het overlegorgaan. De invulling van beide vacatures is in goed overleg tussen Gemeente, Natuurmonumenten en Provincie tot stand gekomen.

Ambitieplan
Net als de andere Nationale Parken in Nederland wordt op Schiermonnikoog gewerkt aan een ambitieplan. Dat plan vormt de basis voor het beheer en de ontwikkeling van het Nationaal Park voor de komende jaren. Het doel is een breed plan te maken, waar verschillende opgaven en thema’s, onder meer natuurbeheer, cultuurhistorie, landbouw en recreatie en toerisme, samenkomen. De basis voor dit plan ligt er al via interviews en bijeenkomsten met betrokken partijen en bewoners van Schiermonnikoog. Onder voorzitterschap Fokkinga werkt het overlegorgaan dit ambitieplan de komende maanden verder uit.