Het waterschap heeft samen met overheden, (eilander-)organisaties en bewoners de eerder gepresenteerde alternatieven voor het versterken van de dijk en delen van de duinen verder uitgewerkt. Ook waren er aanvullende onderzoeken. De komende weken worden de puntjes op de i gezet. Op 5 juni is de presentatie van het voorkeursalternatief en het toekomstbeeld.

Presentatie voorkeursalternatief en toekomstbeeld

woensdag 5 juni 20.00 uur – Cultureel Centrum De Stag

Tijdens deze avond presenteert Wetterskip Fryslân het voorkeursalternatief. Ook wordt het ontwikkelde toekomstbeeld gepresenteerd met als centrale vraag: “Hoe laten we ons eiland meebewegen met de invloeden van de natuur?”. Daarnaast vertelt Provincie Fryslân over de aanvullende plannen voor het eiland en hoe die zich tot elkaar verhouden.

Fietstochten

dinsdag 4 juni 20.00 uur & donderdag 6 juni 10.00 uur
startpunt: Informatiecentrum Het Baken

Het waterschap laat je graag in het gebied zien wat het voorkeursalternatief concreet betekent. Fietsend langs verschillende punten op het eiland hoor je meer over de mogelijke veranderingen per locatie. Wil je mee? Geef je op door een mail te sturen naar 1eilaun@wetterskipfryslan.nl met de gewenste datum, het aantal personen en of je een fiets nodig hebt.

Strúnmarkten

juli & augustus

Ook deze zomer staat 1EILAUN weer op de jaarlijkse Strúnmarkten om met het publiek in gesprek te gaan. De data waarop ze aanwezig zijn volgen later.