Nationaal Park Schiermonnikoog is een van de meest natuurlijke gebieden van Nederland. Wind, water en getij hebben het eiland gevormd en hebben nog steeds vrij spel op het strand en de kwelder.

In het Nationaal Park vind je op een klein oppervlak veel verschillende landschappen: van het wad tot de duinen en van het bos tot de Westerplas. In elk landschap gedijen weer andere dieren en planten. Zo komen door het jaar heen meer dan 300 vogelsoorten op het eiland voor, groeien er vele honderden plantensoorten, waaronder negen soorten orchideeën en kun je aan het strand meer dan 100 verschillende schelpensoorten vinden.

Ook mensen hebben al eeuwenlang invloed op Schiermonnikoog. Buiten het dorp en de Banckspolder is het landschap weliswaar niet door mensen gemaakt en ingedeeld, er zijn wel cultuurhistorische elementen die herinneren aan het verleden.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden