Publieksavond 1 juni in teken van Ambitieplan
Op donderdag 15 juni komt het Overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog bijeen in het dorpshuis. Belangrijkste agendapunt is de voortgang van...
Lees verder
Wereld trekvogeldag
Op 13 mei is de voorjaarstrek van trekvogels in volle gang. Een goed moment voor Wereld Trekvogeldag! Op de hele wereld wordt op deze dag aandacht...
Lees verder
Strandbroeders: kwetsbare natuur op de stranden
Ze heten bontbekplevier, strandplevier en dwergstern; deze zogenaamde strandbroeders hebben het moeilijk op onze overvolle stranden. De vele mensen...
Lees verder
Vacature coördinator informatiecentrum Het Baken
Vacature: Coördinator Informatiecentrum Het Baken Schiermonnikoog, waarvan deels Coördinator Communicatie en Educatie Nationaal Park...
Lees verder
Melding uit arctisch Canada van op Schiermonnikoog geringde kanoet
Op het wad bij de Oosterkwelder doet de Stichting Calidris  onderzoek naar de kanoet, een strandloper die hoog in het poolgebied broedt. De...
Lees verder
Inzaaien en aanplanten zeegras Waddenzee gestart
Rijkswaterstaat is gestart met het inzaaien en inplanten van zeegrasvelden in de Waddenzee. De werkzaamheden vinden dit jaar niet alleen plaats bij...
Lees verder
19 april lezing Verleden, heden en toekomst van het Waddengebied
Op 19 april houdt Meindert Schroor een lezing over het verleden, heden en toekomst van het Waddengebied. De lezing vindt plaats in het Dorpshuis van...
Lees verder
Veldbezoeken ambitieplan op 18 en 19 april
Op dinsdag 18 april en woensdag 19 april organiseren wij een aantal veldbezoeken om met belangstellenden en experts verder te praten over onderwerpen...
Lees verder
Steenlopers zijn klimaatneutrale wereldreizigers!
Het is al langer bekend dat steenlopers over enorme afstanden trekken tussen hun broedgebieden en hun overwinteringsgebieden, maar hier keken we als...
Lees verder
Vergadering overlegorgaan verplaatst naar juni
De vergadering van het overlegorgaan op 19 april a.s. gaat niet door. Ook de publieksavond van 6 april komt te vervallen. De nieuwe data...
Lees verder

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden