Het Nationaal Park Schiermonnikoog is een samenwerkingsverband van terreinbeheerders, overheden en belangenorganisaties. Het bestuur van het Nationaal Park wordt gevormd door het overlegorgaan. In het overlegorgaan zijn de eigenaren, beheerders en bestuurders vertegenwoordigd. Het overlegorgaan is geen zelfstandig rechtspersoon en heeft geen juridische status. Het overlegorgaan komt een aantal keer per jaar bijeen. Afstemming van bevoegdheden vindt plaats op basis van consensus.

De belangrijkste taken van het overlegorgaan zijn het opstellen van het Beheer- en Inrichtingsplan, het doen van projectvoorstellen en het vaststellen van de begroting. In het overlegorgaan komen alle aspecten aan de orde die met inrichting en beheer te maken hebben.

Leden Overlegorgaan

dhr. K. Fokkinga, onafhankelijk voorzitter
dhr. M. de Vries, vice-voorzitter, gedeputeerde provincie Fryslân
dhr. D. Holwerda, secretaris, provincie Fryslân
mw. I. van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog
mw. E. Scholtens, Vereniging Natuurmonumenten
dhr. G. Coenraads, Rijkswaterstaat, district Waddenzee
dhr. R. van Maurik, Wetterskip Fryslân
dhr. G. Korten, Vitens
mw. N. Broekstra, Schiermonnikoogs Ondernemers Verbond
dhr. A. Duiven, Natuur- en Vogelwacht Schiermonnikoog
dhr. M. Hagen, Boerenbelang Schiermonnikoog
dhr. G. Buining, co-secretaris, gemeente Schiermonnikoog

Het secretariaat van het overlegorgaan van het Nationaal Park Schiermonnikoog is gehuisvest bij de provincie Fryslân. IVN coördineert de samenwerking op het gebied van communicatie en educatie.

Doelstellingen

Voor ieder Nationaal Park in Nederland gelden vier hoofddoelstellingen:
  • Natuurbeheer en -ontwikkeling
  • Natuurgerichte recreatie en kwaliteitsverbetering voorzieningen
  • Communicatie en educatie
  • Faciliteren en stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek

Stelsel van Nationale Parken

Nationaal Park Schiermonnikoog is één van de 21 Nationale Parken in Nederland.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden