Data vergaderingen overlegorgaan in 2023

In 2023 komt het overlegorgaan van het Nationaal Park Schiermonnikoog tweemaal bijeen in een openbare vergadering. De data zijn:

  • donderdag 20 april
  • donderdag 23 november

De agenda en vergaderstukken worden enkele weken voorafgaand aan de vergadering hier gepubliceerd.

Openbare vergadering overlegorgaan op 17 november 2022

Op 17 november jl. vond de openbare vergadering van het overlegorgaan plaats in het Dorpshuis van Schiermonnikoog.

Tijdens de vergadering werd vooruit gekeken naar het nieuwe beheer- en ambitieplan van het Nationaal Park. Ook vond er een presentatie plaats van Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat over de ontwikkeling van de vaargeulen en bereikbaarheid van Schiermonnikoog.

  1. Morfologie Waddenzee en bereikbaarheid Schiermonnikoog, door Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat
  2. Presentatie Vervoersconcessie, Rijkswaterstaat