Vergadering overlegorgaan op 23 november 2023

Op donderdag 23 november komt het Overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog bijeen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis en duurt van 20.00 tot 22.00 uur.
De agenda en de vergaderstukken en het nagekomen jaarplan communicatie en educatie zijn vanaf 1 november online te bekijken.
Voor de mensen die de stukken liever op papier lezen ligt vanaf maandag 13 november een aantal papieren setjes in Het Baken.

Tijdens de bijeenkomst van het overlegorgaan wordt onder andere stil gestaan bij het ambitieplan van het Nationaal Park. Door omstandigheden zal het ambitieplan later worden opgeleverd dan gepland. Ten behoeve van het ambitieplan zullen de partijen van het Nationaal Park informatie uitwisselen over beleid, plannen en projecten van hun organisaties voor Schiermonnikoog. Het onderwerp ‘communicatie en samenwerking in het Nationaal Park’ zal ook aan de orde komen. Het betreft een openbare bijeenkomst, iedereen is van harte welkom. Aan het eind van de bijeenkomst is er ruimte voor bewoners om vragen te stellen of inbreng te leveren voor het ambitieplan.

 

Publieksavond 9 november

Voorafgaand aan de vergadering van het Overlegorgaan wordt op donderdag 9 november een publieksavond gehouden, eveneens in het dorpshuis van 20.00 tot 22.00 uur. Deze avond staat in het teken van de volgende onderwerpen:

  • Terugblik op de bewonersbijeenkomsten van Natuurmonumenten op 30 en 31 oktober.
  • Terugblik op het gesprek van de eilandvertegenwoordigers met de directeur van Natuurmonumenten op 2 november.
  • Wensen en verwachtingen m.b.t. communicatie en samenwerking in het Nationaal Park / ambitieplan Nationaal Park Schiermonnikoog

Voorzitter tijdens deze avond is Lutz Jacobi.