Aan het einde van het broedseizoen moeten de volwassen lepelaars even bijkomen na het wekenlang voeren van de hongerige jongen. Illustratie: Maycha Franken

Ieder jaar worden er op Schiermonnikoog lepelaars gekleurringd. De kuikens die bijna kunnen vliegen krijgen een ring om met een eigen kleurcode. Dat betekent dat we ze allemaal individueel kunnen herkennen. In het verleden kregen de kuikens gekleurde ringen, maar de laatste jaren krijgen ze een witte ring met letters en cijfers erop. De eerste letter is de N van Nederland. Groot was onze verbazing half juni dan ook toen we in de Westerplas een lepelaar met witte ring zagen met de letters FADJ. Want ringen met een F worden om de poten van jonge lepelaars gedaan in Frankrijk in het natuurreservaat de Camargue. De collega’s in de Camargue stuurden ons de levensloop van de vogel. Het bleek dat hij in juni 2019 was geringd en in 2021 in Spanje was gezien. Het werd nog gekker, want we zagen deze zomer nog twee Franse lepelaars in de Westerplas. Eentje daarvan liep in juli met een bedelend kuiken achter zich aan, wat betekent dat de Franse vogel bij ons heeft gebroed.

Nu is het niet nieuw dat er buitenlandse lepelaars op Schiermonnikoog broeden. In de afgelopen tien jaar hebben we op de kwelder een Franse lepelaar uit de Loire Atlantique op een nest gezien, en ook lepelaars uit Spanje, Duitsland en Denemarken. En waarschijnlijk broeden er wel meer. Als ze geen ringen om hebben weten we natuurlijk niet waar ze zijn geboren.

Hoe komen de buitenlandse lepelaars hier? Hoogstwaarschijnlijk hebben ze lepelaars van Schiermonnikoog ontmoet in hun overwinteringsgebieden in Frankrijk, Zuid-Europa of West-Afrika en zijn ze samen met hen naar Schiermonnikoog gekomen. Lepelaars trekken in groepen en komen elkaar overal tegen. In West-Afrika bijvoorbeeld zijn er plekken waar je Deense, Duitse, Nederlandse, Belgische, Franse, Spaanse,  Portugese en Afrikaanse lepelaars bij elkaar op een eilandje kan zien staan. Omdat lepelaars heel plaatstrouw zijn, verwachten we dat de Franse lepelaars die we deze zomer hebben gezien in de Westerplas ook volgend jaar weer naar Schiermonnikoog komen.  Wil je nog meer weten over lepelaars, kijk dan op www.werkgroeplepelaar.org.

Petra de Goeij en Marycha Franken