Toegankelijkheid natuurgebied

Het grootste deel van Schiermonnikoog is vrij toegankelijk. Om de vogels op het eiland de nodige rust te gunnen, zijn er een paar uitzonderingen:

  • De Oosterkwelder is in het broedseizoen (15 april-15 juli) niet toegankelijk Alleen tijdens excursies onder begeleiding van de boswachters van Natuurmonumenten kun je dit gebied tijdens het broedseizoen bezoeken.
  • Het natuurgebied tussen de Prins Bernhardweg en Kobbeduinen is in het broedseizoen alleen toegankelijk op de met witte palen gemarkeerde wegen en paden.
  • De directe omgeving van de Westerplas is niet toegankelijk voor publiek gedurende het broedseizoen.
  • Het strand vanaf paal 10 tot de oostpunt is tijdens het broedseizoen uitsluitend vlak langs de waterlijn vrij toegankelijk, de rest is wegens noodzakelijke rust voor broedvogels niet toegankelijk van 15 april tot 15 juli.
Ook buiten de broedtijd zijn vogels gevoelig voor verstoring. In het bijzonder als ze rusten op de ‘hoogwatervluchtplaatsen’ (zandplaten die bij hoog water niet onderlopen) zoals het Rif, of als ze voedsel zoeken op het wad. Blijf daarom op afstand, houd je hond aan de lijn en bekijk de vogels door een verrekijker. Dit geldt ook voor het bekijken van de zeehonden die op zandbanken rust zoeken of er hun jongen zogen.

Toegankelijkheid voor mindervaliden

Het Nationaal Park Schiermonnikoog is op de verharde wegen goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De schelpenpaden zijn voor het grootste deel ook goed toegankelijk. Houd hier wel rekening met  hellingen en niet geheel vlakliggende paden. De zand- en graspaden zijn moeilijk tot niet toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel.
Schiermonnikoog is niet toegankelijk voor motorvoertuigen. Alleen voertuigen speciaal ingericht voor het vervoer van invaliden zijn toegestaan. Een ontheffing van het autoverbod moet worden aangevraagd bij de gemeente. Doe dit uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden. Meer informatie vind je op de website van de gemeente Schiermonnikoog.

Strandrolstoelen

Op twee plaatsen zijn speciale strandrolstoelen beschikbaar. Deze rolstoelen zijn voorzien van extra brede banden, zodat ze minder snel in zacht zand wegzakken Je vindt de strandrolstoelen aan het einde van de Badweg en bij de strandovergang aan het einde van de Prins Bernardweg. De sleutel is verkrijgbaar bij respectievelijk restaurant Noderstraun en restaurant de Marlijn.

Openbare aangepaste toiletten

Openbare aangepaste toiletten vind je aan het einde van de Badweg bij de strandovergang en bij de strandovergang bij de Marlijn. Deze toiletten zijn beschikbaar van 1 mei tot 1 november.

Excursies

Op verzoek kunnen we een excursie organiseren voor rolstoelgebruikers of voor een een groep waar een rolstoelgebruiker bij is. We stemmen dan de route en afstand af op de mogelijkheden.
Ook een excursie-op-maat voor mensen met een visuele handicap is natuurlijk mogelijk.
Neem hiervoor (liefst ruim tevoren) contact op met informatiecentrum Het Baken.

Bij tochten met de huifkar en Balgexpres worden mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel gebruiken geholpen met in- en uitstappen. In de huifkar kan eventueel een rolstoel in het gangpad staan, in de Balgexpres hooguit een opklapbare rolstoel. Voor beide tochten geldt dat het het beste is om even te overleggen voordat je kaartjes koopt. Je kunt hiervoor terecht aan de balie van informatiecentrum Het Baken of een e-mail sturen aan Het Baken.

 

Een groepsactiviteit organiseren in het Nationaal Park

Vraag toestemming aan

Wil je een (sport)activiteit organiseren in Nationaal Park Schiermonnikoog? Je bent van harte welkom, maar als terreinbeheerder en natuurbeschermingsorganisatie wil Natuurmonumenten een negatief effect op de natuur van Schiermonnikoog voorkomen. Vraag daarom altijd eerst toestemming aan, dan gaan we samen kijken hoe en waar je activiteit kan plaatsvinden en wat je terug kunt doen voor de natuur.

Waar let Natuurmonumenten op?

Om te bepalen of Natuurmonumenten toestemming kan verlenen, letten we op de mogelijke gevolgen voor de natuur. Soms zijn er kwetsbare soorten of is er kans op verstoring van dieren en planten. Bovendien houden we rekening met mogelijke overlast voor andere bezoekers of omwonenden. Natuurmonumenten wil dat iedereen van de Nederlandse natuur kan blijven genieten. Daarom willen we graag weten wat er in onze natuurgebieden gebeurt.

Draag bij aan de bescherming van de natuur

Als je toestemming krijgt, gelden bepaalde regels en vragen we een tegenprestatie, meestal in de vorm van een financiële bijdrage. Het mogelijk maken van (sport)activiteiten in de natuur kost Natuurmonumenten namelijk geld, omdat we bijvoorbeeld toezicht houden of zorgen voor de aanleg en het onderhoud van routes en faciliteiten die jullie gebruiken. Daarnaast beschermen en versterken we de natuur rondom deze routes! Door jouw bijdrage help je Natuurmonumenten ook in de toekomst natuur te kunnen blijven beschermen en beheren. Ontdek hier wat dit voor jouw activiteit betekent.

Achtergrond

Jaarlijks bezoeken meer dan 6 miljoen bezoekers ongeveer 50 miljoen keer één van de gebieden van Natuurmonumenten en dit aantal neemt elk jaar toe. Steeds vaker wordt Natuurmonumenten gevraagd of er bijzondere activiteiten plaats mogen vinden in de natuur. Wij staan hier altijd voor open, maar kunnen niet overal op ingaan. Door de aanvragen zorgvuldig te bekijken en er een tegenprestatie voor te vragen, kunnen we met elkaar de natuur beschermen en overlast, ongemakkelijke situaties of onverwachte gebeurtenissen voorkomen.

Flyer

In de flyer Welkom op Schiermonnikoog staan alle afspraken die gelden in het Nationaal Park overzichtelijk op een rijtje.

 

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden