Toegankelijkheid natuurgebied

Het grootste deel van Schiermonnikoog is vrij toegankelijk. Om de vogels op het eiland de nodige rust te gunnen, zijn er een paar uitzonderingen:

 • De Oosterkwelder is in het broedseizoen (15 april-15 juli) alleen toegankelijk voor excursies onder begeleiding van de boswachters van Natuurmonumenten.
 • Het natuurgebied tussen de Prins Bernhardweg en Kobbeduinen is in het broedseizoen alleen toegankelijk op de met witte palen gemarkeerde wegen en paden.
 • De directe omgeving van de Westerplas is niet toegankelijk voor publiek gedurende het broedseizoen.
 • Het strand vanaf paal 10 tot de oostpunt is uitsluitend vlak langs de waterlijn vrij toegankelijk, de rest is wegens noodzakelijke rust voor broedvogels niet toegankelijk van 15 april tot 15 juli.
Ook buiten de broedtijd zijn vogels gevoelig voor verstoring. In het bijzonder als ze rusten op de ‘hoogwatervluchtplaatsen’ (zandplaten die bij hoog water niet onderlopen) zoals het Rif, of als ze voedsel zoeken op het wad. Blijf daarom op afstand, houd je hond aan de lijn en bekijk de vogels door een verrekijker. Dit geldt ook voor het bekijken van de zeehonden die op zandbanken rust zoeken of er hun jongen zogen.

Toegankelijkheid voor mindervaliden

Schiermonnikoog is niet toegankelijk voor motorvoertuigen. Alleen voertuigen, speciaal ingericht voor het vervoer van invaliden, zijn toegestaan. Aanvragen om ontheffing van het autoverbod moeten, uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden, worden aangevraagd bij de gemeente. Meer informatie vind je op de website van de gemeente Schiermonnikoog.

Het Nationaal Park Schiermonnikoog is voor een deel goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het betreft dan de verharde wegen. De fietspaden (schelpenpaden) zijn voor het grootste deel ook goed toegankelijk. Wel moet hier rekening worden gehouden met  hellingen en niet geheel vlakliggende paden. De zand- en graspaden zijn moeilijk tot niet toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel. Met de strandrolstoel kan goed een tocht over het strand worden gemaakt.

Strandrolstoelen

Op twee plaatsen zijn speciale strandrolstoelen beschikbaar. Deze rolstoelen zijn voorzien van extra brede banden, zodat ze minder snel in zacht zand wegzakken.
 • bij het strandhotel (sleutel verkrijgbaar bij restaurant)
 • bij het badstrand (sleutel verkrijgbaar bij restaurant)

Openbare aangepaste toiletten

Op de volgende plaatsen bevinden zich aangepaste openbare toiletten:
 • aan het einde van de Badweg, bij de strandovergang
 • bij de strandovergang bij De Marlijn
  Deze toiletten zijn beschikbaar van 1 mei tot 1 november.

Tochten met huifkar en Balgexpres

 • Huifkar: je wordt geholpen met in- en uitstappen; er kan een rolstoel in het gangpad staan wanneer het nodig is om erin te blijven zitten.
 • Balgexpres: je wordt geholpen met in- en uitstappen; een opgevouwen rolstoel kan mee, mits beperkt aantal deelnemers; overige rolstoelen kunnen niet mee.
 • Overige excursies: op verzoek kunnen er excursies worden georganiseerd voor rolstoelgebruikers (minimaal 5 personen). Wanneer in een groep een rolstoelgebruiker is, kan in overleg een groepsexcursie worden aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met het traject. Neem hiervoor (liefst ruim tevoren) contact op met Het Baken.

Een groepsactiviteit organiseren in Nationaal Park Schiermonnikoog

Vraag toestemming aan!

Wil je een (sport)activiteit organiseren in Nationaal Park Schiermonnikoog? Je bent van harte welkom, maar als terreinbeheerder en natuurbeschermingsorganisatie wil Natuurmonumenten een negatief effect op de natuur van Schiermonnikoog voorkomen. Vraag daarom altijd eerst toestemming aan, dan gaan we samen kijken hoe en waar je activiteit kan plaatsvinden en wat je terug kunt doen voor de natuur.

Waar let Natuurmonumenten op?

Om te bepalen of Natuurmonumenten toestemming kan verlenen, letten we op de mogelijke gevolgen voor de natuur. Soms zijn er kwetsbare soorten of is er kans op verstoring van dieren en planten. Bovendien houden we rekening met mogelijke overlast voor andere bezoekers of omwonenden. Natuurmonumenten wil dat iedereen van de Nederlandse natuur kan blijven genieten. Daarom willen we graag weten wat er in onze natuurgebieden gebeurt.

Draag bij aan de bescherming van de natuur

Als je toestemming krijgt, gelden bepaalde regels en vragen we een tegenprestatie, meestal in de vorm van een financiële bijdrage. Het mogelijk maken van (sport)activiteiten in de natuur kost Natuurmonumenten namelijk geld, omdat we bijvoorbeeld toezicht houden of zorgen voor de aanleg en het onderhoud van routes en faciliteiten die jullie gebruiken. Daarnaast beschermen en versterken we de natuur rondom deze routes! Door jouw bijdrage help je Natuurmonumenten ook in de toekomst natuur te kunnen blijven beschermen en beheren.
Ontdek snel wat dit voor jouw activiteit betekent

Achtergrond

Jaarlijks bezoeken meer dan 6 miljoen bezoekers ongeveer 50 miljoen keer één van de gebieden van Natuurmonumenten en dit aantal neemt elk jaar toe. Steeds vaker wordt Natuurmonumenten gevraagd of er bijzondere activiteiten plaats mogen vinden in de natuur. Wij staan hier altijd voor open, maar kunnen niet overal op ingaan. Door de aanvragen zorgvuldig te bekijken en er een tegenprestatie voor te vragen, kunnen we met elkaar de natuur beschermen en overlast, ongemakkelijke situaties of onverwachte gebeurtenissen voorkomen.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden