Onderzoek in het Nationaal Park

In het Nationaal Park Schiermonnikoog vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats. Onderzoek is belangrijk om erachter te komen waarom het slecht of juist goed gaat met soorten dieren en planten. Ook volgen onderzoekers wat de effecten zijn van beheermaatregelen, zoals plaggen en begrazen. De uitkomsten helpen Natuurmonumenten om de natuurgebieden nog beter te beheren. Bovendien geeft het onderzoek inzicht in de gevolgen voor dieren en planten van ontwikkelingen die we in de toekomst verwachten, zoals verdere klimaatopwarming en een stijgende zeespiegel.

Meer inzicht en betere bescherming

Dankzij het vele onderzoek dat de afgelopen tientallen jaren heeft plaatsgevonden op Schiermonnikoog zijn we verschillende processen in de natuur veel beter gaan begrijpen. We zijn erachter gekomen hoe mosselen, zeegras, gele weidemieren en kwelderspringers hun eigen favoriete biotoop creëren en in stand houden en welke andere soorten hier weer van afhankelijk zijn. Dankzij het kleurringen en zenderen van lepelaars is duidelijk geworden waar ze in de winter naar toe trekken en welke gevaren ze op hun reis tegenkomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat gebieden op hun trekroute nu beter beschermd zijn.

Onderzoekers in afgesloten gebied

Tijdens het broedseizoen krijgen sommige onderzoekers toestemming van Natuurmonumenten om het voor publiek afgesloten gebied te betreden. Hierbij moeten ze zich wel aan bepaalde voorwaarden houden om ervoor te zorgen dat de verstoring die ze veroorzaken minimaal is. De onderzoekers zijn in het veld herkenbaar aan een groen hesje. De meeste onderzoekers opereren vanuit de Herdershut (Rijksuniversiteit Groningen) of het Groene Glop (Vrije Universiteit).

Zelf onderzoek uitvoeren

Overigens hoef je niet aan een universiteit te werken of te studeren om onderzoek uit te voeren. Natuurmonumenten is altijd op zoek naar mensen die inventarisaties kunnen uitvoeren in het Nationaal Park. Dus als je veel weet van planten, vogels, insecten of een andere soortgroep en het je leuk lijkt om een deel van het Nationaal Park te inventariseren, meld je dan bij de boswachter ecologie: e.jansen@natuurmonumenten.nl.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden