In het weekend van 8 tot 11 september kun je op het eiland mensen aan het werk zien met netten en witte bakken. Zij zijn van een werkgroep die kevers onderzoekt en inventariseert. Deze werkgroep, de Sektie Everts, is onderdeel van de landelijke Nederlandse Entomologische Vereniging. De deelnemers aan dit onderzoek zijn liefhebbers en professionele onderzoekers die een passie delen in het bestuderen van kevers.

Kevers

Kevers zijn insecten. In Nederland leven meer dan vierduizend verschillende keversoorten. In de hele wereld zijn dat er meer dan 350.000, waarmee de kevers de grootste groep in de insectenwereld zijn. Ze zijn dus erg belangrijk voor de biodiversiteit. Veel mensen kennen vooral de grotere soorten: vliegend hert, meikever, Coloradokever. Maar de meeste kevers zijn klein en in het veld moeilijk herkenbaar. Onderzoek speelt zich dan ook niet alleen in het veld af, maar ook thuis of in het laboratorium, waarbij microscopen noodzakelijk zijn.

Herhaling

Een onderzoek zoals komend weekend plaatsvindt op Schiermonnikoog is bijna dertig jaar geleden, in 1994, ook uitgevoerd door dezelfde werkgroep. Een aantal van de onderzoekers van toen zal er nu ook weer bij zijn. Zo kunnen we een vergelijking maken met soorten die toen zijn gevonden en die we nu gaan aantreffen. Veranderingen in de keverfauna laat iets zien over klimaatverandering of veranderingen in het landschap.

Resultaten

De inventarisaties voeren we uit in samenwerking met Natuurmonumenten en voeren we vooral uit op hun terreinen. De resultaten werken we uit in een rapport. Hierin beschrijven we bijzondere soorten en doen we suggesties voor beheer.

Gert van Ee, bestuurslid Sektie Everts