Op donderdag 2 mei vindt in het Dorpshuis een publieksavond over het ambitieplan voor het Nationaal Park plaats. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.  Tijdens deze publieksavond staat het eerste concept van het nieuwe ambitieplan centraal. In 2023 is al heel veel informatie verzameld en inbreng geleverd, zoals tijdens de publieksavond van 1 juni vorig jaar. Deze informatie en delen van teksten van Chris Braat en Jaap Jepma vormen de bouwstenen voor de aanzet die we aan u willen presenteren. Tineke Helmers is gevraagd voor het opstellen van het ambitieplan en er ligt een eerste concept dat online beschikbaar is. Tijdens de publieksavond gaan we deze versie presenteren en hopen dat u ons helpt om de inhoud mee vorm te geven.

Na deze publieksavond wordt uw inbreng verwerkt en begin juni zal er een tweede publieksavond worden georganiseerd waarin naast het ambitieplan ook de agenda van de vergadering van het Overleg Orgaan van 24 juni wordt voorgelegd. We hopen dat  het ambitieplan vastgesteld kan worden tijdens deze vergadering van het Overleg Orgaan.

U heeft wellicht mee gekregen dat er afscheid is genomen van voorzitter Lutz Jacobi en secretaris Jan de Vries. De nieuwe interim voorzitter Klaas Fokkinga en secretaris Durk Holwerda zullen zich kort voorstellen tijdens de publieksavond van 2 mei.

Lees hier de volledige uitnodiging en agenda voor de publieksavond.

Tijdens deze publieksavond is afgesproken dat bewoners van Schiermonnikoog tot en met 15 mei opmerkingen ten aanzien van het ambitieplan kunnen insturen. Dat kan via Tineke Helmers (info@tinekehelmers.nl) of Natascha van den Bosch (n.van.den.bosch@ivn.nl).