Planten en dieren

Op Schiermonnikoog komen ontzettend veel verschillende planten en dieren voor op een heel klein oppervlak. Dat komt omdat het eiland veel verschillende landschappen kent: van het wad tot de duinen en van het bos tot de Westerplas. In elk landschap gedijen weer andere dieren en planten.

Vogels

Schiermonnikoog is een waar vogelparadijs. Je kunt heel veel soorten vogels op het eiland zien en vaak ook in grote aantallen. Dat komt onder andere omdat het eiland heel veilig is voor vogels. Er komen namelijk geen landroofdieren voor op Schiermonnikoog. Op de grond broedende soorten hoeven dus niet bang te zijn dat een vos hun nest komt plunderen. Een andere reden waarom Schiermonnikoog zo in trek is bij vogels, is dat er zoveel te eten is. Op het wad komen grote hoeveelheden wormen, schelpen, garnaen en krabben voor. Allemaal eten voor de vogels. En dan ligt de Waddenzee ook nog eens ideaal op de trekroute. Veel vogels maken op hun reis van hun broedgebied in het noorden naar hun overwinteringsplek in het zuiden een tussenstop in de Waddenzee. In de trektijd wemelt het op het wad van de steltlopertjes.

Een van de meest prominente vogelsoorten op Schiermonnikoog is de lepelaar. Vanaf februari komen ze terug uit hun winterverblijven in Zuid Europa en Afrika. Iedere zomer broeden meer dan 200 paren lepelaars op het eiland! Je kunt de lepelaars vaak zien vanuit de vogelhut in de Westerplas. Naar de lepelaars van Schiermonnikoog wordt veel onderzoek gedaan.

Zoogdieren

Van zoogdieren komen er niet zoveel soorten voor op Schiermonnikoog. Konijn en haas kun je natuurlijk tegenkomen, egels scharrelen ’s avonds en ’s nachts volop rond, en er komen een paar soorten muizen en spitsmuizen voor.

Het meest tot de verbeelding sprekende zoogdier van Schiermonnikoog is waarschijnlijk de zeehond. Er zijn twee soorten zeehonden die in de Waddenzee en de Noordzee rond Schiermonnikoog voorkomen: de gewone zeehond en de grijze zeehond. De grijze zeehond is een stuk groter dan de gewone zeehond en heeft een langwerpige snuit. Op de Balg, de uiterste oostpunt van het eiland, liggen vaak (gewone) zeehonden uit te rusten. Als je geluk hebt kun je ook elders op het strand een zeehond tegenkomen.

Waddenbieb

Wil je meer weten over een bepaalde soort? In de Waddenbieb van de Waddenzeeschool vind je heel veel informatie over de planten en dieren van het Wad en de Waddeneilanden.