Strand

Het Noordzeestrand van Schiermonnikoog is een van de breedste stranden van Europa. De zee voor de kust van het eiland, de 'onderwaterdelta', is ondiep. De zandbanken die daar ontstaan, verplaatsen zich in de richting van het eiland en groeien vast aan het strand, dat zo nog breder wordt. Ter hoogte van de vuurtoren is een zandbank bezig aan het strand vast te groeien.

Het groene strand

Het strand van Schiermonnikoog is opvallend groen. De afgelopen jaren zijn er talloze kleine duintjes op het strand ontstaan die zijn begroeid met heel veel verschillende planten. Sommige duintjes zijn begroeid met biestarwegras, helmgras of melkkruid. Op enkele duintjes beginnen duindoorns te groeien, een bewijs dat ze nauwelijks meer door de zee overspoeld worden. Op zanderige plekken zijn zeemelkdistel en zeeraket niet zeldzaam. Zeeraket bloeit in de zomer met witte tot paarse bloemen die bij mooi weer naar violieren geuren. Op meer slikkige plekken valt de roodpaarse kattenstaart op. Inmiddels zijn op het strand zelfs al de eerste orchideeën gesignaleerd.
De opvallende vergroening van het strand wordt niet door iedereen evenzeer gewaardeerd. De oorzaak ligt in de zandbank die voor de kust in zee ligt. Hierdoor komen er minder zware golven op het strand. Door deze luwte krijgen diverse soorten planten een kans. De vergroening is dus een natuurlijk verschijnsel en kan er uiteindelijk voor zorgen dat er een hele nieuwe duinenrij ontstaat.

Langs de waterlijn

Afhankelijk van de kracht en de richting van de wind is langs de waterlijn van alles te vinden: schelpen, goudkammetjes, wieren en soms zelfs zeesterren. Het strand van Schiermonnikoog behoort tot de schoonste stranden van Nederland. 
Langs de waterlijn scharrelen vogels hun kostje bij elkaar. Vooral meeuwen, scholeksters, strandlopers, plevieren en eenden kom je er tegen. Met de regelmaat van de klok spoelen er helaas ook watervogels aan met olie aan hun veren, gevolg van illegale olielozingen door schepen. In de meeste gevallen worden deze overgebracht naar het vogelopvangcentrum de Fûgelpits in Anjum.