Bos

De bossen op Schiermonnikoog bestaan uit aangeplant dennenbos en van nature ontstaan loofbos. De familie Von Bernstorff liet in het begin van de vorige eeuw dennenbossen aanplanten voor houtproduktie. Door de extreme omstandigheden groeiden de bomen zo langzaam, dat het onderhoud al snel werd gestaakt.
De harde zoute zeewind heeft een vernietigende werking, vooral op de randen van het bos. Daar kun je zien hoe de bomen aan de westzijde worden 'kaalgeschoren' en in oostelijke richting kromgroeien. Naaldbomen in de duinvalleien hebben weer een ander probleem. Ze waaien snel om doordat ze maar een korte penwortel hebben. Dat is genoeg om bij het grondwater te komen. In de luwte van het aangeplante bos ontstaan spontaan loofbossen met veel berken. Vanaf een hoog punt kun je zien hoe die zich in oostelijke richting uitbreiden.

Bosbeheer

Het beheer is tegenwoordig gericht op diversiteit van boomsoorten. Een gemengd bos heeft namelijk een hogere natuurwaarde. In een dicht dennenbos vind je onder de bomen een dik pak naalden, maar - op de paddestoelen in het najaar na - nauwelijks ondergroei.
Op open plekken en in berken- en eikenbossen is dat anders. Insecten en vogels hebben daar baat bij: de bossen van Schiermonnikoog hebben een rijke zangvogelstand, terwijl ook ransuil en sperwer er broeden.