9 september 2022
Wetterskip Fryslân gaat de komende periode samen met inwoners, organisaties en ondernemers duurzame en innovatieve oplossingen verkennen voor de dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog. Het waterschap wil de versterking waar mogelijk combineren met opgaven en wensen in het gebied. We informeren je graag over de verkenning tijdens de informatiebijeenkomst voor inwoners en andere belangstellenden.

Je bent van harte welkom
Op dinsdag 13 september wordt er een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis op Schiermonnikoog  georganiseerd. Tijdens deze avond wordt de opgave, het proces en de planning gepresenteerd. Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Wij nodigen je van harte uit aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst.

Datum: dinsdag 13 september
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Het Dorpshuis (Torenstreek 18-A, 9166 LK Schiermonnikoog)

Gebiedsgerichte aanpak
Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. We krijgen daardoor te maken met heftigere weersomstandigheden. Op Schiermonnikoog wordt de dijk versterkt en delen van de duinen aangevuld met zand om ook in de toekomst droge voeten te houden. Samen met gebiedspartners en de omgeving onderzoekt het waterschap tot en met 2024 hoe wensen, initiatieven en bestaande opgaves op het eiland gecombineerd kunnen worden met de versterking. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt en start naar verwachting in 2027 de uitvoering.

 Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Een onderdeel daarvan is ook onze dijkverbetering Koehool tot Lauwersmeer.

Meer informatie over het project staat op www.wetterskipfryslan.nl/schiermonnikoog

Meer weten over dijken? Het boekje Dijken voor beginners ligt voor je klaar in Informatiecentrum Het Baken