Nationaal Park Schiermonnikoog is momenteel bezig met het samenstellen van een ambitieplan. Het vorige beheer- en inrichtingsplan is namelijk alweer zo’n 13 jaar oud. Het nieuwe ambitieplan wordt samen met alle partijen van het Nationaal Park opgesteld en is breder van opzet dan het vorige beheer- en inrichtingsplan. Thema’s zijn o.a. natuurbeheer, cultuurhistorisch erfgoed, natuurlijke hulpbronnen, veiligheid, kustontwikkeling, recreatie en toerisme en landbouw. Bewoners van Schiermonnikoog en andere betrokkenen zijn via diverse bijeenkomsten in de gelegenheid gesteld bijdragen te leveren voor het ambitieplan. Om nog scherper te krijgen hoe bewoners en andere betrokkenen aankijken tegen de thema’s zijn een aantal verdiepende vragen voorgelegd aan de panelleden van Schitterend Schiermonnikoog. Aan de enquête hebben 396 respondenten deelgenomen.

Inmiddels zijn de resultaten van de enquête bekend. Je leest ze op de website van Schitterend Schiermonnikoog.