Op donderdagavond 19 januari organiseert Wetterskip Fryslân de masterclass Dijken voor beginners.

Masterclass Dijken voor beginners

De masterclass is een avond vol algemene informatie over dijk- en duinversterkingen. Je krijgt antwoord op vragen zoals: Wat is de rol van een dijk of duin in de hoogwaterbescherming? Waar bestaat een dijk en duin uit? Op welke manieren kan er schade ontstaan aan een dijk of duin? En wat betekent dat voor de veiligheid? Hoe wordt de veiligheid beoordeeld?

Omgevingsmanager Johannes Veenstra en technisch manager Kevin van der Giessen nemen je deze avond op een makkelijke en interactieve manier mee aan de hand van een beeldende presentatie.

Naderhand is er ruimte om aanvullende vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.  

De bijeenkomst vindt plaats in cultureel centrum De Stag en start om 20.00 uur. Ook is er de mogelijkheid om digitaal aan te schuiven.

Via de link start de masterclass om 20.00 uur en opent er een chat waarin je vragen en opmerkingen kunt stellen. Deze worden zoveel mogelijkheid behandeld tijdens de presentatie.

Programma

19.30 uur – Inloop met koffie en thee

20.00 uur – Start masterclass Dijken voor beginners

21.00 uur – Ruimte om met elkaar in gesprek te gaan

22.00 uur – Afsluiting

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Johannes Veenstra via e-mailadres jveenstra1@wetterskipfryslan.nl of telefoonnummer 058 – 292 2222.