Vergaderstukken en beleidsdocumenten

Openbare vergadering overlegorgaan

De vergadering van het overlegorgaan is een openbare bijeenkomst. De vergaderingen van het overlegorgaan in 2019 zijn vastgesteld op donderdag 18 april en donderdag 28 november.

 

Voorafgaand aan de vergadering van het overlegorgaan wordt een eilander publieksavond georganiseerd. Deze vinden in 2019 plaats op 4 april en 14 november.

Agenda en vergaderstukken

De agenda en bijbehorende vergaderstukken worden ca. 3 weken voorafgaand aan de vergadering van het overlegorgaan hier gepubliceerd.