Vergaderstukken en beleidsdocumenten

Openbare vergadering overlegorgaan

Najaarsvergadering overlegorgaan

De eerstvolgende vergadering van het overlegorgaan is op donderdag 17 november 2022, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Schiermonnikoog. Deze vergadering is openbaar, je bent van harte welkom. Op 10 november is de publieksavond, eveneens om 20.00 uur in het Dorpshuis.

 

De agenda en vergaderstukken worden enkele weken voorafgaand aan de vergadering hier gepubliceerd.

Presentaties tijdens overlegorgaanvergadering  van  21  april  2022

Tijdens de vergadering van het overlegorgaan van 21 april jl. zijn twee presentaties gehouden. Je kunt ze hieronder downloaden.

  1. Presentatie Gebiedsgerichte aanpak, door Anne Meijer van de provincie Fryslân
  2. Presentatie Drinkwatervoorziening, voor Teke Hettinga van Vitens