Vergaderstukken en beleidsdocumenten

Openbare vergadering overlegorgaan

Op 17 juni jl. is het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog via een onlinebijeenkomst geïnformeerd over de voortgang van ontwikkelingen in het Nationaal Park. De bijeenkomst kunt u hier terugkijken (password: 9E^&Nim1).

 

De najaarsvergadering van het overlegorgaan is op maandag 16 november 2020.

Agenda en vergaderstukken

Enkele weken voorafgaand aan de vergadering van het overlegorgaan publiceren wij hier de agenda en vergaderstukken.