Vergaderstukken en beleidsdocumenten

Openbare vergadering overlegorgaan

De vergadering van het overlegorgaan is een openbare bijeenkomst. De eerstvolgende vergadering van het overlegorgaan is op donderdag 28 november.

 

Voorafgaand aan de vergadering van het overlegorgaan wordt een eilander publieksavond georganiseerd. Deze vindt plaats op 14 november.

Agenda en vergaderstukken

De agenda en vergaderstukken worden enkele weken voorafgaand aan de vergadering hier gepubliceerd.