Vergaderstukken en beleidsdocumenten

Openbare vergadering overlegorgaan

De vergadering van het overlegorgaan is een openbare bijeenkomst. De eerstvolgende vergadering van het overlegorgaan is op donderdag 23 april in het Dorpshuis van Schiermonnikoog.

 Voorafgaand aan de vergadering van het overlegorgaan wordt een eilander publieksavond georganiseerd. Deze vindt plaats op dinsdag 7 april eveneens in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur.

 

De najaarsvergadering van het overlegorgaan is op maandag 16 november 2020.

Agenda en vergaderstukken

Enkele weken voorafgaand aan de vergadering van het overlegorgaan publiceren wij hier de agenda en vergaderstukken.