Vergaderstukken en beleidsdocumenten

Openbare vergadering overlegorgaan

De vergadering van het overlegorgaan is een openbare bijeenkomst. De vergaderingen van het overlegorgaan in 2019 zijn vastgesteld op donderdag 18 april en donderdag 28 november.

 

Voorafgaand aan de vergadering van het overlegorgaan wordt een eilander publieksavond georganiseerd. Deze vinden in 2019 plaats op 4 april en 14 november.

Agenda en vergaderstukken

De eerstvolgende vergadering van het Overlegorgaan is op donderdag 18 april. Deze vergadering vindt plaats in De Stag (voorheen COS) en begint om 20.00 uur. Aansluitend aan de vergadering van het Overlegorgaan zal Jaap Vegter van Stichting Geïntegreerde Visserij een presentatie geven over ambachtelijke Wadvisserij in de omgeving van Schiermonnikoog.

 

De publieksavond, die twee weken eerder gehouden zal worden, is op donderdag 4 april om 20.00 uur in het Dorpshuis. Tijdens deze avond zal Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten een toelichting geven op de kosten van het beheer in het Nationaal Park en vertelt Erik Jansen wat de meest opvallende resultaten zijn van de broedvogelmonitoring die vorig jaar in het Nationaal Park is uitgevoerd.

 

* agendapunt 7 (evaluatie BIP+) zal worden doorgeschoven naar de vergadering in november 2019.