Zandsuppletie op Schiermonnikoog

Rijkswaterstaat is voornemens een zandsuppletie uit te voeren op het strand ongeveer tussen paal 4 en 5. Over de voorgenomen suppletie hielden Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân (beheerder van de duinwaterkering) afgelopen donderdag 11 april een informatieavond.

Noodzaak zandsuppletie

Al sinds 2000 trekt de kust zich terug bij de noordwesthoek van het eiland. Wetterskip Fryslân, de beheerder van de duinwaterkering, berekende dat door deze aanhoudende erosie de duinwaterkering binnen vijf jaar niet meer aan de waterveiligheidsnorm voldoet. Dat komt mede doordat de duinwaterkering hier vrij dicht achter het strand ligt. Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân concluderen daarom dat het nodig is om een zandsuppletie uit te voeren. Rijkswaterstaat verwacht dat het mogelijk voldoende is om eenmalig zand te suppleren. De verwachting is namelijk dat de kustlijn binnen tien jaar op natuurlijk wijze herstelt. Maar over het exacte moment is veel onzekerheid.

Uitvoering

Rijkswaterstaat voert de zandsuppletie op het strand uit. Dat betekent dat het strand enige tijd (twee tot drie maanden) op bepaalde plekken minder goed toegankelijk is zal zijn. Ook vinden er dan veel voertuigbewegingen plaats. Zodra er meer bekend is over de periode waarin de suppletie zal plaatsvinden, laat Rijkswaterstaat dit weten. Bij de uitvoering houdt Rijkswaterstaat rekening met de natuurwaarden. Zo wordt de suppletie vóór de embryonale duinen en het groene strand aangelegd zodat in deze gebieden zo min mogelijk verstoring optreedt.
De gemeente Schiermonnikoog zal in een schriftelijke reactie bij Rijkswaterstaat erop aandringen dat de suppletie niet mag plaatsvinden in de periode tussen het Paasweekend en de Herfstvakantie i.v.m. strandactiviteiten en – in het voorjaar – broedende vogels op het strand. Rijkswaterstaat heeft al aangegeven geen suppletie uit te voeren in juli en augustus.

Reageren?

Heeft u nog een aanvullende reactie op deze zandsuppletie? Geef dit dan uiterlijk donderdag 25 april door aan de gemeente. Het college kan deze reactie eventueel meenemen in zijn reactie aan Rijkswaterstaat.
Post: Gemeente Schiermonnikoog, postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog
E-mail: postbus20@schiermonnikoog.nl
Meer informatie: Francine Venselaar, 0519-535050 of e-mail: postbus20@schiermonnikoog.nl

Vragen

Voor inhoudelijke informatie over de suppletie:
Robert Zijlstra (Rijkswaterstaat): telefoon 06-22481836 of e-mail: robert.zijlstra@rws.nl

 

bron: gemeente Schiermonnikoog