Wereld Trekvogeldag zaterdag 8 oktober

Zaterdag 8 oktober is het Wereld Trekvogeldag. De vogeltrek is misschien wel één van de boeiendste verschijnselen in onze natuur. Op dit moment trekken miljarden vogels over de aarde van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden om in het voorjaar terug te keren. Hierbij trekken vrijwel al die vogels het liefst over land. Op open zee valt voor hen niets te halen en op de grens van water en land is voor veel soorten juist veel voedsel te vinden. Precies langs deze grens van water en land liggen de zes nationale parken Oosterschelde, NLDelta, Nieuw Land, Lauwersmeer, Schiermonnikoog, de Duinen van Texel en het Werelderfgoed Waddenzee.

 

Wil je zelf de vogeltrek beleven dit najaar? Onze boswachters nemem je graag mee op trekvogelwandeling! Dat kan de komende weken iedere donderdag. Via deze link zie je de precieze tijden en kun je direct je kaartje kopen.

 

© illustratie Erik van Ommen