Waterbeheer op Schiermonnikoog

Op 21 juni jl. hield Wetterskip Fryslân onder grote belangstelling een informatieavond over het waterbeheer op Schiermonnikoog. Afgelopen najaar en winter is er door extreem veel neerslag op diverse locaties wateroverlast ontstaan.

 

Tijdens de informatieavond is uitleg gegeven over welke gevolgen de extreme nattigheid heeft veroorzaakt en welke maatregelen het Wetterskip heeft genomen. Daarna was er gelegenheid om individueel in gesprek te gaan en werd in groepjes nagedacht over knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.