Voorzorgsmaatregelen tegen vogelgriep

In Nederland is dit najaar vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels en bij pluimveebedrijven. Vogelgriep is een voor dieren besmettelijke ziekte die bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals ganzen, zwanen en duiven) voorkomt. Het is de verzamelnaam voor een ziektebeeld dat veel verschillende griepvirussen veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Medewerkers die beroepsmatig met de vogels in

aanraking komen, bijvoorbeeld bij het bergen van dode vogels, moeten daarom extra beschermingsmiddelen gebruiken. Zoals een mondkapje en handschoenen.


Op Schiermonnikoog is nog geen vogelgriep vastgesteld. Toch gelden ook hier bepaalde voorzorgsmaatregelen.

  • Hou hobbyvogels apart

Heeft u pluimvee? Of heeft u kippen in een buitenren? Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een afschermplicht afgekondigd. U moet uw dieren afschermen zodat ze niet in contact komen met wilde (water)vogels of met vogelpoep. Bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor kinderboerderijen of dierenweiden (en voor commerciële pluimveebedrijven). Meer informatie hierover leest u op de website van de rijksoverheid.

  • Raak dode vogels niet aan

Door vogelgriep kunnen er dode vogels op het strand, langs de waddendijk, in sloten, etc. liggen. Raak deze vogels niet aan en jaag grote groepen vogels niet op. Zorg ook dat uw hond vogels niet opjaagt. Dit voorkomt verdere besmetting. Mensen die dode vogels toch hebben aangeraakt wordt aangeraden om hun handen goed met zeep te wassen en daarna goed af te spoelen. Als iemand binnen twee weken alsnog ziek wordt, is het verstandig om naar de huisarts gaan.

  • Opruimen van dode vogels

Niet alle vogels worden weggehaald. Alleen als er grote groepen vogels liggen of als er vogels liggen op plekken waar erg veel mensen komen, worden deze weggehaald. Vogels op het strand of langs de dijk hoeft u daarom niet te melden. In het dorp controleren wij regelmatig.

 

Op de website van Veiligheidsregio Fryslân staat meer informatie over de vogelgriep.