Voorjaarsvergadering Overlegorgaan op 22 april

Op donderdag 22 april om 20.00 uur vindt de vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog plaats. Deze vergadering vindt plaats via een webinar. We nodigen je van harte uit om mee te luisteren en te kijken.

 

Tijdens de vergadering zal Wetterskip Fryslân een presentatie houden over de kustzone Schiermonnikoog. Eind vorig jaar is de opgave voor een dijk- en duinversterking al gedeeld. Inmiddels is het waterschap een voorverkenning gestart. Aansluitend zal Rijkswaterstaat de stand van zaken rond de Noordwestkust en de mogelijke zandsuppletie toelichten.


De vergaderstukken voor de bijeenkomst van 22 april vind je hier. Bij vragen over de vergaderstukken kun je terecht bij de eilander vertegenwoordiging van het Overlegorgaan. Dit zijn de heer M. Fennis (Natuur- en Vogelwacht), mevrouw N. Broekstra (SOV), de heer M. Hagen (Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog), mevrouw I. van Gent (gemeente Schiermonnikoog) en mevrouw F. Venselaar (co-secretaris Nationaal Park / gemeente Schiermonnikoog).

 

Wil je meekijken? Meld je dan aan bij de secretaris van het Nationaal Park, de heer Theun Miedema. Je krijgt dan een link toegestuurd waarmee je toegang hebt tot de onlinebijeenkomst. Tijdens het webinar kun je via de chat ook vragen stellen.