Vergadering overlegorgaan van 23 april vervalt

In verband met het coronavirus gaat de vergadering van het overlegorgaan op 23 april 2020 niet door. 
Ook de publieksavond op 7 april komt hiermee te vervallen.