Uitkomsten tussentijdse evaluatie Beheer en Inrichtingsplan Nationaal Park bekend

In 2011 heeft het overlegorgaan van het Nationaal Park het Beheer- en Inrichtingsplan ‘plus’ (BIP+) vastgesteld. In dit plan zijn de doelstellingen en afspraken voor gebruik, inrichting en beheer van het Nationaal Park Schiermonnikoog voor de periode 2011 – 2022 opgenomen. Ook bevat het plan de maatregelen van Natura 2000 en het Watergebiedsplan.

 

Destijds is afgesproken dat het BIP+ na zes jaar geëvalueerd zou worden. Het overlegorgaan heeft aan Sweco Nederland BV de opdracht gegeven deze evaluatie uit te voeren. Op maandagavond 14 oktober zal Hans Jaspers van Sweco de uitkomsten van deze evaluatie presenteren. Tijdens deze avond zijn ook medewerkers van Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân, de provincie en de gemeente aanwezig om vragen te kunnen beantwoorden.

 

Datum en tijd: maandag 14 oktober 2019, 20.00 uur

Plaats: Hotel van der Werff

 

Bekijk hier het evaluatierapport