Triest en ontroerd

Vandaag is er weer flink geruimd door honderden mensen langs het strand van Schiermonnikoog. Het is ongelooflijk hoe effectief een groep mensen kan zijn bij het strandruimen. “Het was net een levende stofzuiger”, zegt Arjan Berkhuysen, sinds kort voorzitter van Nationaal Park Schiermonnikoog, “eilanders en badgasten liepen rapend gestaag door en lieten dan een vrijwel schoon strand weer achter. Het was echt ontroerend om te zien hoe jong en oud maar door bleef gaan".

De verwachting is wel dat het hier niet bij blijft. Allereerst spoelt er voorlopig waarschijnlijk nog veel meer aan. Er zijn nog veel spullen en containers in zee, dus er kan nog van alles aanspoelen, afhankelijk van stroming, wind en getij. Daarnaast zit er ook veel klein spul tussen dat niet echt kon worden opgeruimd. Mia Michels, coördinator communicatie en educatie bij het Nationaal Park heeft een tijdje geprobeerd de kleine plastic korreltjes te rapen. “Dat was onbegonnen werk”, zegt Mia, “het gaat helemaal door het zand heen zitten, dus op een gegeven moment zit er meer zand dan plastic in je afvalzak. Vreselijk, want dit zijn wel de korrels die dieren op een gegeven moment per ongeluk gaan eten.” Als dieren te veel plastic in hun maag krijgen voelen ze minder honger. Dan krijgen ze uiteindelijk te weinig voedingsstoffen binnen. Met koude winters gaat het dan bijvoorbeeld sneller mis.

Het aanblik van de stapel geraapte spullen was voor velen een schok, soms tot tranen geroerd. Eilanders en vrijwilligers van de wal leveren momenteel echt een grote prestatie door dit zo snel bij elkaar te verzamelen. Onbekend is wat er bij een volgende vloed weer zal aanspoelen. Daarom zal er morgen opnieuw een grote opruimactie georganiseerd worden.