Rijsbergen - van burcht tot klooster

Vanaf 17 mei presenteert de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer de expositie Rijsbergen - van burcht tot klooster. Begin dit jaar hield Herberg Rijsbergen op te bestaan om voortgezet te worden als Klooster Schiermonnikoog. Een reden om in het bezoekerscentrum een expositie te wijden aan dit voor het eiland belangrijke huis. 


Rijsbergen werd gebouwd in 1757 en diende als residentie van opeenvolgende eigenaren van Schiermonnikoog. Hoe zij met hun bezit omgingen was van grote invloed op het leven van de eilanders, en ook op het huis. Het huis golfde mee met periodes van welvaart en neergang. 

 

In de expositie wordt de geschiedenis geschetst van Rijsbergen. Meer details over deze geschiedenis zijn te lezen in het themanummer van ’t Heer en Feer, editie 2019, eveneens met de titel: “Rijsbergen. Van burcht tot klooster”. Dit themanummer is verkrijgbaar bij het bezoekerscentrum.