Online informatiebijeenkomst Pilot Walviskadaver

In afstemming met de gemeente Schiermonnikoog organiseert Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een online informatiebijeenkomst over de pilot Walviskadaver voor natuur en bewustwording. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 14 december van 20.00-21.00 uur. Je kunt de bijeenkomst online volgen en vragen stellen.

 

Voor de Waddenzee zou het grote ecologische, wetenschappelijke en educatieve betekenis hebben om een kadaver van een groot zeezoogdier te laten vergaan. Een werkgroep onder leiding van PRW is bezig met de voorbereiding van een pilot hiervoor. 

 

Een belangrijke stap is het kiezen van een geschikte locatie onder water (sublitoraal). Een aantal mogelijke locaties in de oostelijke Waddenzee zijn in beeld, waaronder ten zuiden en zuidoosten van Schiermonnikoog. Daarom gaan we graag met bewoners van Schiermonnikoog in gesprek. Om meer informatie te geven over het waarom en het hoe van deze pilot maar vooral om vragen te beantwoorden. Je bent van harte uitgenodigd om online deel te nemen.

 

Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan tot maandag 14 december 16.00 uur door een mail te sturen naar het Secretariaat van Programma naar een Rijke Waddenzee (e-mail: SecretariaatPRW@minezk.nl). Na aanmelding ontvang je enige dagen voor de informatiebijeenkomst een mail met de deelnamelink en verdere instructies. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michiel Firet, trekker van de werkgroep namens Programma naar een Rijke Waddenzee. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 12 96 18 98.