Negen soorten sprinkhanen geteld in het Nationaal Park

Afgelopen zomer heeft Jan de Wit (vrijwilliger van Natuurmonumenten) op Schiermonnikoog een inventarisatie gedaan naar sprinkhanen. Hij ging hier vooral op zoek naar blauwvleugelsprinkhaan, duinsabelsprinkhaan en moerassprinkhaan. De eerste twee soorten zijn doelsoorten voor het beheertype Open Duin, de derde voor het beheertype Moeras. Zoals we eigenlijk al wel verwacht hadden heeft Jan deze drie soorten niet gevonden. Ze zijn namelijk nog nooit eerder gevonden op Schiermonnikoog. In totaal heeft Jan 9 soorten gevonden. Daarnaast zullen ook struiksprinkhaan en boomsprinkhaan op het eiland voorkomen, maar deze zijn vooral ’s avonds actief. Omdat de focus van Jan lag bij drie dagactieve soorten vonden zijn inventarisaties overdag plaats.

 

Tot de 9 soorten behoren geen zeldzaamheden of Rode Lijst-soorten. Een van de bijzonderste soorten is het zanddoorntje, een soort die kenmerkend is voor natte zandige plekken en talrijk voorkomt als pionier in geplagde duinvalleien. Het knopsprietje geeft juist de voorkeur aan erg droge duinen en zit vaak aan de rand van stuifduinen. De algemeenste soorten op het eiland zijn de kustsprinkhaan, die eigenlijk in alle graslanden talrijk is, en het gewoon spitskopje, die een voorkeur heeft voor wat meer vochtige graslanden. Het wekkertje vond hij daarentegen maar op één plek, in de Westerduinen.

 

Voor de volledigheid hier de 9 soorten die hij heeft gevonden: grote groene sabelsprinkhaan, gewoon spitskopje, zanddoorntje, wekkertje, ratelaar, bruine sprinkhaan, snortikker, kustsprinkhaan, knopsprietje.