Live uitzending Wij&Wadvogels op maandag 10 mei

Van 2021 tot 2023 loopt het project Wij&Wadvogels in het gehele Waddengebied. Wij&Wadvogels heeft ongeveer 25 deelprojecten waarin organisaties met elkaar werken aan een rijke Waddenzee. Eén van die deelprojecten vindt plaats op Schiermonnikoog en heeft de realisatie van meer broed- en rustplekken voor wadvogels en verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken als doel. Verschillende partijen slaan hiervoor de komende maanden de handen ineen, waaronder Natuurmonumenten, gemeente Schiermonnikoog, Nationaal Park Schiermonnikoog en Wetterskip Fryslân.

Westerplas en jachthaven

De afgelopen jaren zijn de Westerplas en het wad tussen de veerdam en de jachthaven sterk veranderd. Om de mooie Schiermonnikoogse natuur te behouden voor de toekomst hebben deze gebieden aandacht nodig. Wat zien we daar gebeuren en welke invloed heeft dat op de vogels? Hoe behouden we de mooie Schiermonnikoogse natuur voor de toekomst? En hoe kunnen eilanders en bezoekers op die plekken op een verantwoorde manier genieten van de vogels?

 

De Westerplas en het wad tussen de jachthaven en de veerdam, zijn belangrijke gebieden voor wadvogels. De Westerplas is één van de weinige grote zoetwaterplassen van het eiland. In het voorjaar broeden er eenden, lepelaars, aalscholvers en veel zangvogeltjes. Bij opkomend water zoeken veel vogels de beschutting van de Westerplas op om te overtijen. Bij laagwater vliegen ze weer richting het wad om voedsel te zoeken. Dat doen ze bijvoorbeeld op het wad en in de slenk tussen veerdam en de jachthaven. In de hoek van de jachthaven, tegen de dijk aan, broeden oeverzwaluwen, tureluurs en scholeksters. Bij hoogwater staan er soms honderden plevieren, scholeksters, grutto’s en wulpen te wachten op het volgende laagwater.

Met elkaar een goed plan

De betrokken partijen, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, gemeente Schiermonnikoog, Nationaal Park Schiermonnikoog, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat willen samen met eilanders en bezoekers tot een goed plan komen. Meedenken kan de komende tijd op verschillende manieren. Volg voor alle informatie op maandagavond 10 mei, vanaf 19.30 uur, de live uitzending van Wij&Wadvogels. Tijdens deze uitzending wordt alles verteld over Wij&Wadvogels op Schiermonnikoog, de ontwikkelingen rond de Westerplas en het wad bij de jachthaven en hoe je mee kunt denken. Het is mogelijk om vragen te stellen, online via de chat of via WhatsApp.

Meld je aan voor de Online Live Uitzending op 10 mei

De uitzending is online én via Schiermonnikoog TV te volgen. Kies je voor online, stuur dan een e-mail met je naam en e-mailadres naar g.hoekstra@noordtij.nl

Op een later moment de uitzending terugkijken? Dat kan. Na de live uitzending kan dat via deze pagina.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Wij&Wadvogels op Schiermonnikoog? Stuur een e-mail met je naam en e-mailadres naar c.borras@natuurmonumenten.nl. Je gegevens worden alleen gebruikt om je te informeren over Wij&Wadvogels.

 

Deze uiting is ontwikkeld door Natuurmonumenten, gemeente Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en provincie Fryslân en is een activiteit van Wij&Wadvogels. In het meerjarige samenwerkingsprogramma Wij&Wadvogels werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Wij&Wadvogels wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.