Informatieavond voornemen zandsuppletie Schiermonnikoog Noordwest

Op de noordwesthoek van Schiermonnikoog (gebied paal 3 -5) treedt vanaf begin jaren 2000 aanhoudend kusterosie op. Tussen ongeveer paal 4 en 5 raakt daardoor naar verwachting binnen enkele jaren de basiskustlijn overschreden. Gezien het belang van de achterliggende waterkering is Rijkswaterstaat daarom voornemens om een zandsuppletie te gaan uitvoeren. Er is namelijk te veel onzekerheid of de situatie zich op tijd van nature herstelt.

 

Het is niet eerder nodig geweest om op Schiermonnikoog kustonderhoud uit te voeren. Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân (beheerder duinwaterkering) houden daarom een informatieavond over deze suppletie. Deze informatieavond vindt plaats op donderdagavond 11 april om 20.00 uur in het Dorpshuis.


Meer over de basiskustlijn en de kustontwikkeling