Grote oefening oliebestrijding op Schiermonnikoog

Onder de naam Olie Alert Waddenzee houdt Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor oliebestrijding op de Waddenzee, samen met andere organisaties een grootschalige, meerdaagse oefening oliebestrijding. Centraal in deze oefening staat de samenwerking tussen de vele partijen die met oliebestrijding te maken kunnen krijgen. De oefening is 4, 5 en 6 september op meerdere plaatsen op de Noordzee en de Waddenzee. Op 6 september is deze nabij en op Schiermonnikoog.

Samenwerking centraal

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee is een uniek, dynamisch maar ook kwetsbaar natuurgebied. Door samen te werken en te oefenen zijn we nog beter voorbereid om de Waddenzee te beschermen. In de oefening werken vele organisaties samen: Nederlandse Kustwacht, eiland- en kustgemeenten waaronder gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Veiligheidsregio's, ministerie van Defensie, ministerie van Infrastructuur en Milieu, KNRM, Waddenvereniging en Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.

Wat merkt u ervan?

Er wordt geoefend aan de westkant van het eiland (jachthaven, Rif, Westerstrand). Sommige delen van het Westerstrand zullen hierdoor minder toegankelijk zijn. Ook vliegt er zo nu en dan een helikopter over. 

 

 

Uitgebreide informatie over de oefening