Grote glimworm ontdekt

Grote glimworm

Op 5 september zag Jan Pieter Dijkstra een vreemd insect dat bezig was het Westerburenpad over te steken. Het bleek een larve van een grote glimworm te zijn. Een heel bijzondere vondst, waarschijnlijk de eerste glimworm die ooit op Schiermonnikoog is waargenomen!

 

Een glimworm is helemaal geen worm, maar een kever. Het mannetje heeft vleugels en kan vliegen, maar het vrouwtje lijkt meer op een larve en kan alleen over de grond kruipen. De vrouwtjes hebben aan hun achtereind een lichtorgaan. Vanaf het eind van de schemering geven ze licht, in de hoop daarmee een rondvliegend mannetje aan te trekken.

De glimworm brengt een groot deel van zijn leven, wel 2 tot 3 jaar, door als larve. De volwassen kever leeft maar kort en sterft na de voortplanting. Glimwormlarven eten veel en leggen reserves aan waar ze als volwassen glimworm op kunnen teren.

Een glimwormlarve eet slakken. Hij kan slakken eten die wel 200 keer zo zwaar zijn als hijzelf. Dat doet hij door een verlammend gif en verteringssappen in de slak te spuiten. De verteringssappen veranderen een deel van de slak in een bruine vloeistof, die de larve kan oplikken.