Geslaagd broedseizoen voor de lepelaars

Het seizoen van de lepelaars begon dramatisch. Twee overstromingen van de oosterkwelder leidden tot een grootschalige verhuizing onder broedende lepelaars. Vogels die normaal midden op de Oosterkwelder broeden zagen we ineens op nesten in de Westerplas of op duintjes veel verder naar het oosten van de kwelder.


Gelukkig bleek eind mei dat er toch heel veel oude bekenden op de vertrouwde plekken van de kwelder waren gaan broeden. De meesten waren wel wat hogerop de kwelder gaan broeden en een aantal had een gigantisch hoog nest gebouwd. Maar toch waren er ook enkele broedparen die heel laag op de kwelder zaten. De vraag is of die de overstromingen hadden meegemaakt of laat uit de overwinteringsgebieden zijn gekomen….


BOTU, een bekende zendervogel, is wel verhuisd dit jaar en zat op een duintje in het oosten. Gek genoeg was hij ook niet samen met het eveneens gezenderde vrouwtje, YLY/YfGa, waar hij al vier jaar mee was gepaard. Ondanks zijn verhuizing en wisseling van partner, wist hij toch met zijn nieuwe achttien jaar oude vrouwtje LLC4 maar liefst twee jongen groot te brengen. En BOTU was niet de enige met twee kuikens dit jaar. Ondanks de slechte start was het broedsucces beter dan ooit (in ieder geval sinds 2011). Een lepelaar van Schiermonnikoog werd eind juli in de Lauwersmeer gezien met wel drie grote bedelende jongen achter zich aan.


Zoals iedereen kon zien in mei, zaten er heel veel lepelaars bij de Westerplas te broeden. Vorig jaar waren we al blij met 50 broedpaar, maar nu zaten er half mei al minstens 70 paar en later liep dat op tot 85. Met de nesten op de oosterkwelder erbij komen we op een totaal van 351. Een record!


Meer broedparen en een hoog broedsucces. Dat is heel bijzonder. Zou het aan het rustige weer hebben gelegen tijdens het grootbrengen van de jongen? Of zijn de geruchten waar dat er heel veel kleine platvisjes, favoriet voedsel van de lepelaar, in de Waddenzee waren? Of beide misschien?


Petra de Goeij, Marycha Franken en Tamar Lok
Tekening Marycha Franken