Extra bescherming voor stormmeeuwen

Op het Westerstrand tussen paal 1 en 2 heeft zich in de lage duintjes een kolonie stormmeeuwen gevestigd. Omdat de broedende meeuwen erg gevoelig zijn voor verstoring neemt Natuurmonumenten maatregelen om de dieren beter te beschermen.

 

Boswachters zagen de afgelopen dagen regelmatig dat de vogels als gevolg van wandelaars en loslopende honden de lucht in gingen. Natuurmonumenten heeft de omgeving van de kolonie nu afgezet met draad en informatiebordjes, waarop staat dat je er niet in mag. Aan beide kanten van het afgesloten gebied is echter plek genoeg om gewoon een wandeling om de west te kunnen maken.

 

Natuurmonumenten zal de komende tijd rondom de kolonie extra letten op honden, die op dit gedeelte van het strand aangelijnd moeten zijn. Het draad om de broedende meeuwen te beschermen blijft niet langer aanwezig dan strikt noodzakelijk. Zodra de jonge meeuwen vliegvlug zijn, halen we alles weer weg. Hopelijk hebben de stormmeeuwen dan een succesvol broedseizoen achter de rug.

 

De stormmeeuw zit qua grootte tussen de kokmeeuw en de zilvermeeuw in. De vogel heeft een helderwitte kop, zilvergrijze vleugels en groengele poten en snavel. De zwarte kraaloogjes geven de stormmeeuw een vriendelijk uiterlijk. De laatste jaren gaat het in Nederland slecht met de stormmeeuw en van de 11.000 broedpaar die veertig jaar geleden in ons land broedden zijn er nu nog maar 3.000 over. De stormmeeuw is een strandbroeder. Dat maakt de vogel kwetsbaar voor hoogwater en stuivend zand, maar ook voor verstoring door mensen. Op veel plekken, waaronder ook op Schiermonnikoog, verruilden de stormmeeuwen de afgelopen jaren het strand voor platte daken binnen de bebouwde kom.

 

Beheerteam Natuurmonumenten Schiermonnikoog