Besluit zandsuppletie Schiermonnikoog uitgesteld

Rijkswaterstaat heeft het besluit over een zandsuppletie op Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld. Samen met het eiland en experts zal Rijkswaterstaat komend jaar bekijken hoe de kust zich ontwikkelt en of er naast een zandsuppletie alternatieve oplossingen zijn om de waterveiligheid te waarborgen.

 

Over één jaar volgt een nieuw besluit over een mogelijke zandsuppletie. Een suppletie zal daardoor op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden. De verwachting is namelijk dat op termijn een nieuwe zandplaat met het eiland zal verhelen en zo op natuurlijke wijze nieuw zand naar het eiland brengt. Het is echter erg onzeker wanneer de kust weer zal gaan aangroeien. Voor Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân staat de veiligheid voorop. Uit gezamenlijk onderzoek blijkt dat door uitstel van de suppletie de veiligheid van het eiland voorlopig niet in het geding komt.

Waarom zandsuppletie?

Rijkswaterstaat heeft eerder aangegeven het voornemen te hebben een zandsuppletie uit te voeren op het strand ongeveer tussen paal 4 en 5. Over de voorgenomen suppletie hielden Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân (beheerder van de duinwaterkering) op donderdag 11 april een informatieavond.

Noodzaak zandsuppletie

Al sinds 2000 trekt de kust zich terug bij de noordwesthoek van het eiland. Wetterskip Fryslân, de beheerder van de duinwaterkering, berekende dat door deze aanhoudende erosie de duinwaterkering binnen vijf jaar niet meer aan de waterveiligheidsnorm voldoet. Dat komt mede doordat de duinwaterkering hier vrij dicht achter het strand ligt. Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân concluderen daarom dat het nodig is om een zandsuppletie uit te voeren. Rijkswaterstaat verwacht dat het mogelijk voldoende is om eenmalig zand te suppleren. De verwachting is namelijk dat de kustlijn binnen tien jaar op natuurlijk wijze herstelt. Maar over het exacte moment is veel onzekerheid.

 

bron: gemeente Schiermonnikoog

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl