Agenda en vergaderstukken Overlegorgaan

De eerstvolgende vergadering van het Overlegorgaan is op donderdag 18 april. Deze vergadering vindt plaats in De Stag (voorheen COS) en begint om 20.00 uur. Aansluitend aan de vergadering van het Overlegorgaan zal Jaap Vegter van Stichting Ge√Įntegreerde Visserij een presentatie geven over ambachtelijke Wadvisserij in de omgeving van Schiermonnikoog.

De publieksavond, die twee weken eerder gehouden zal worden, is op donderdag 4 april om 20.00 uur in het Dorpshuis. Tijdens deze avond zal Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten een toelichting geven op de kosten van het beheer in het Nationaal Park en vertelt Erik Jansen wat de meest opvallende resultaten zijn van de broedvogelmonitoring die vorig jaar in het Nationaal Park is uitgevoerd.

* agendapunt 7 (evaluatie BIP+) zal worden doorgeschoven naar de vergadering in november 2019.