Agenda en vergaderstukken Overlegorgaan

De eerstvolgende vergadering van het Overlegorgaan is op donderdag 28 november. Deze vergadering vindt plaats in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur. Aansluitend aan de vergadering van het Overlegorgaan zal Jori Wolf van het Nationale Parken Bureau een presentatie geven over de nieuwe standaard voor Nationale Parken.

 

De publieksavond, die twee weken eerder gehouden zal worden, is op donderdag 14 november om 20.00 uur, eveneens in het Dorpshuis. Tijdens deze avond zal een vertegenwoordiger van Wetterskip Fryslân de uitkomsten presenteren van een slibonderzoek in de Westerplas.