Hoe prachtig het UNESCO Werelderfgoed van Nederland – de Wadden – ook is, toch gaat niet goed met de wadvogels. Voor een groot deel is dat te wijten aan (onbedoelde) verstoring door mensen. Dat kan en moet anders, en de vernieuwde app Wadvogels laat zien hoe. De app is een uniek initiatief van negen natuurorganisaties die zich gezamenlijk inzetten voor de wadvogels.

Vanaf nu kunnen bezoekers van de Wadden in een handomdraai de vogels opzoeken die er te bewonderen zijn. Daarnaast biedt de app simpele handvatten hoe men optimaal kan genieten zónder wadvogels onbedoeld en onnodig te verstoren.

Van vogels herkennen tot getijdentabellen

De vernieuwde app bevat tips voor meer rust voor vogels, maar ook handige tools waarmee je via vragen vogels kunt herkennen en live de getijden kunt zien. Ook geeft het een overzicht van de vogelkijkplekken die het Waddengebied rijk is. ‘Wadvogels’ is vanaf nu beschikbaar via www.vogelsvanhetwad.nl en in de app stores.

Over Wij & Wadvogels

Van 2021 tot 2023 loopt het project Wij &Wadvogels in het gehele Waddengebied. Wij &Wadvogels heeft ongeveer 25 deelprojecten waarin organisaties ( Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging) met elkaar werken aan een rijke Waddenzee. Het doel is de realisatie van meer broed- en rustplekken voor wadvogels en verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken.
Ook op Schiermonnikoog worden meer rustplekken voor vogels gerealiseerd.

Wij&Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies (Noord-Holland, Friesland en Groningen).