Vergadering overlegorgaan op 15 juni 2023

Op donderdag 15 juni komt het Overlegorgaan van Nationaal Park Schiermonnikoog bijeen in het dorpshuis. Belangrijkste agendapunt is de voortgang van het nieuwe Beheer- en Ambitieplan (BAP) waar nu met het eiland aan wordt gewerkt.

De agenda en de vergaderstukken zijn vanaf 25 mei online te bekijken.

Voor de mensen die de stukken liever op papier lezen ligt vanaf dinsdag 30 mei een aantal papieren setjes in Het Baken.

 

Publieksavond 1 juni

Voorafgaand aan de vergadering van het Overlegorgaan wordt een publieksavond gehouden. Deze avond vindt plaats op donderdag 1 juni om 20.00 uur, in het dorpshuis. Belangrijkste onderwerp is ook hier het nieuwe Beheer- en Ambitieplan. De publieksavond willen we gebruiken als een ‘werkbijeenkomst’ om met jullie van gedachten te wisselen over vragen, opgaven en dilemma’s die we tegenkomen in de uitwerking van het BAP. Deze werkbijeenkomst duurt tot ca. 21.30u. Daarna worden agenda en stukken voor het Overlegorgaan behandeld.

Hier vind je het programma van de publieksavond.