Dit jaar werkt Nationaal Park Schiermonnikoog aan een nieuwe ambitieplan. Op 18 januari jl. was er in De Stag een publieke aftrap.

Het plan is ‘van’ het nationaal park, maar raakt nauw aan allerlei opgaven en ambities van de gemeente en anderen op het eiland. Voordat het plan in november door het overlegorgaan wordt vastgesteld, zullen we op Schiermonnikoog zorgvuldig met elkaar optrekken om over inhoud, ideeën en richting te spreken.

23 en 24 februari – in gesprek met eilander partijen

Voor de samenstelling van het ambitieplan heeft het nationaal park Chris Braat en Jaap Jepma aangetrokken. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis en ervaring van de organisaties op het eiland, zullen Chris en Jaap verschillende gesprekken houden. Een eerste serie van die gesprekken vindt plaats op donderdag 23 en vrijdag 24 februari. Ben je vertegenwoordiger van een organisatie en wil je met hen in gesprek? Stuur dan een e-mail naar Mia Michels, coördinator communicatie en educatie.

13 en 14 maart – keukentafelgesprekken op Schiermonnikoog

Op maandag 13 maart en dinsdag 14 maart zullen Chris en Jaap op het eiland zo veel mogelijk ‘keukentafelgesprekken’ voeren met belangstellenden. Aan alle thema’s die in het ambitieplan een plekje krijgen wordt aandacht besteed. Aanmelden hoeft niet, iedereen kan aanschuiven. Meer informatie over de locatie van die gesprekken en de tijden volgt.

Tweede helft maart – enquête Schitterend Schiermonnikoog

In de tweede helft van maart sturen we een vragenlijst naar het panel via ons digitale platform Schitterend Schiermonnikoog. Ben je nog geen lid van het panel maar wil je wel deelnemen? Meld je dan nu al aan.

April: tweedaagse veldbezoeken op Schiermonnikoog

In april organiseren we nog twee dagen voor belangstellenden om over bijzondere opgaven, complexe inhoud en mogelijke dilemma’s in gesprek te gaan. Dat zullen we combineren met excursies en/of veldbezoeken. De inhoud wordt bepaald op basis van de voortgang. Je hoort later meer over de planning en de mogelijkheden om mee te doen.

19 april openbare vergadering overlegorgaan

Op 19 april zal tijdens de openbare vergadering van het overlegorgaan de voortgang van het ambitieplan besproken worden.

Suggesties of tips

Ideeën of tips voor het nieuwe ambitieplan kun je altijd doorgeven aan de eilander leden van het overlegorgaan.