Het verhaal van Waddenzee Werelderfgoed

Het Nederlandse Waddengebied is uniek. Het is rijk; de biomassa per kubieke meter is vergelijkbaar met dat van de bodem van tropisch regenwoud. Het Waddengebied is op wereldschaal een groot natuurgebied en herbergt een natuurlijk Werelderfgoed dat zijn weerga niet kent: de Waddenzee. Weer, wind en water creëren de mooiste wilde natuur: slikken, kwelders, duinen, geulen en zandplaten, waar allerlei bijzondere dieren en planten leven. De natuur laat zich hier zien aan de bezoeker die de tijd neemt en zorgvuldig kijkt. Ontdekken, ervaren en onderzoeken worden beloond.

Het gebied is altijd in beweging door de voortdurende interactie tussen water en land. Letterlijk tweemaal per dag komt de bodem van het wad boven het water van de Waddenzee. Als tussenstation bekoort en voedt het vele miljoenen vogels op hun internationale trek. Vriend en vijand in één: het water neemt en geeft. De waddenkust weerspiegelt de eeuwige strijd tussen mens en water en de ontstaansgeschiedenis van het land. Dorpen en steden op vruchtbare kwelders vormen samen met terpen en wierden een eeuwenoud cultuurlandschap. Bewoond en bewerkt door eigenzinnige en inventieve bewoners. Ze maken op ondernemende, maar ook zorgvuldige manier gebruik van de dynamiek van de natuur.

De diversiteit van de plaatsen aan de kust, de Waddeneilanden en het wad, maken dat het gebied geen moment verveelt. Het prikkelt alle zintuigen. Met vele bekende parels zoals de vuurtorens en zeehonden, havens, en de schoonste stranden, maar ook echte geheimen, zoals de Zuidwalvulkaan, onbewoonde eilanden en de bijzondere smaaksensaties van de Waddenweelde: verse vis, oesters, kokkels, mosselen en zilte teelt.

De Wadden zijn onmiskenbaar verbonden aan uitwaaien, eilandgevoel, wadlopen en droogvaltochten, maar ook het spotten van zeldzame vogels met behulp van apps en zoekkaarten, en zeehonden zien in het wild. En er is meer. De donkerste hemel die Nederland heeft, strekt zich uit boven het gehele Waddenzee Werelderfgoed. Iedere Nederlander moet in zijn leven minimaal één wadlooptocht hebben ondernomen, de ultieme duurzame ervaring.

Kortom, de Wadden zijn echt van ons allemaal, en bieden de bezoeker een onvergetelijke ervaring in een gebied waar we trots op moeten zijn en koesteren. Het is niet voor niets UNESCO Werelderfgoed.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden