Op Schiermonnikoog bestaat het project Wij&Wadvogels uit drie onderdelen: de aanleg van broedeilandjes op het wad net ten oosten van de jachthaven, het realiseren van broedeilandjes in de Westerplas en het vervangen/bijplaatsen van recreatieve voorzieningen rond de Westerplas.

Met elkaar een goed plan

De betrokken partijen, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, gemeente Schiermonnikoog, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat zijn samen met eilanders en bezoekers tot een plan gekomen. Op 10 mei 2021 hebben we in een live uitzending alles verteld over dit project.

Heb je de uitzending gemist? Kijk de uitzending hier terug.

Tijdens de uitzending zijn door de kijkers verschillende vragen gesteld. Een aantal daarvan zijn in de uitzending beantwoord. In deze Vraag-en-Antwoordlijst vind je een overzicht van alle vragen die gesteld zijn en de antwoorden daarop.

Excursie op 6  juli 2021 naar de jachthaven en de Westerplas

Op 6 juli 2021 organiseerden we een fietstocht met eilanders en bezoekers van Schiermonnikoog langs de Westerplas en de Jachthaven. Hier vind je een impressie van de opbrengst van deze dag.

Presentatie plannen Wij&Wadvogels op 10 november 2021

Na de live-uitzending in mei, de excursies op het eiland en een bijeenkomst met gidsen en vrijwilligers heeft alle inbreng voor Wij&Wadvogels een plek gekregen. De gedeelde ideeën en ervaringen zijn door de specialisten van bureau Eelerwoude verwerkt tot een goed plan voor het beter beschermen van broedende en overtijende vogels, meer broedgelegenheid voor wadvogels en een verantwoorde manier om de beleefbaarheid van deze gebieden te vergroten. Op woensdag 10 november 2021 werd dit plan in De Stag op Schiermonnikoog gepresenteerd.

Beleef schiermonnikoog

Ga mee met één van onze enthousiaste gidsen
Activiteitenkalender

Praat mee over het Nationaal Park

Aanmelden