In de laatste week van maart en eerste weken van april kijken onderzoekers van het Swimway project naar hoe vissoorten de kwelders, schelpdierbanken en wadplaten rond Schiermonnikoog gebruiken. Binnen dit project werken universiteiten, Rijkswaterstaat, en natuurorganisaties samen aan het verbeteren van het visbeheer op de Waddenzee.

Tijdens het onderzoek wordt op een aantal locaties aan de zuidzijde van het eiland met onderzoeksfuiken de diversiteit aan vis in kaart gebracht. Deze fuiken, die onder andere ook rondom de veerdam worden geplaatst, zullen bij laagwater goed zichtbaar zijn. Alle fuiken en overig onderzoeksmateriaal zijn duidelijk gemarkeerd als onderzoeksfuik van de Universiteit Groningen. Ook zullen de locaties met boeien voor de scheepvaart duidelijk worden gemarkeerd.

Tijdens elk laagwater legen de onderzoekers de fuiken en analyseren ze de vangst nauwkeurig. Tegelijkertijd worden er ook andere metingen in de nabijheid van de fuiken gedaan die gebruikt gaan worden om de aantrekkelijkheid (of niet) van gebieden voor vis te verklaren. Zo wordt onder andere het bodemleven, de algenlaag van de wadplaat, en de vegetatie rondom de kwelderkreken onderzocht. Het onderzoek wordt geleid door Hannah Charan-Dixon van de Universiteit Groningen. Meer informatie over haar onderzoek en het werk van haar collega’s is te vinden op www.swimway.nl.