Op dinsdag 18 april en woensdag 19 april organiseren wij een aantal veldbezoeken om met belangstellenden en experts verder te praten over onderwerpen die belangrijk zijn voor het nieuwe ambitieplan van het Nationaal Park. Wie daar bij wil zijn is van harte welkom om deel te nemen aan deze actieve ‘fietsexcursies’.

Tijdens het verzamelen van inbreng voor het nieuwe ambitieplan hebben opstellers Chris Braat en Jaap Jepma in februari en maart met veel eilander organisaties gesproken en tijdens keukentafelgesprekken ook met individuele inwoners. Er zijn vier thema’s die in veel van die gesprekken steeds terugkeren. Voor deze vier onderwerpen organiseren we veldbezoeken als verdiepingssessie. Belangstellenden kunnen meedoen en meepraten, aanmelden is wel nodig!

Programma veldexcursies

dinsdag 18 april, van 10.30 uur – 16.00 uur

10.30 uur Thema Struinnatuur en Recreatiedruk

gesprek en fietsexcursie met deelnemers vanuit o.a. directeur Marc Janssen van Stichting Duinbehoud, vogelwacht, Natuurmonumenten, SOV, VVV, gemeente en belangstellenden

12.30 uur lunchpauze bij De Marlijn, ook startpunt middagprogramma

13.30 uur Thema Kustdynamiek

gesprek en fietsexcursie op locatie in zone tussen paal 4 en 6, deelname o.a. Rijkswaterstaat, Wetterskip, provincie, Natuurmonumenten, gemeente en belangstellenden

woensdag 19 april, van 10.30 uur tot 16.00 uur

10.30 uur Thema Maaien en Beweiden (kwelder)

gesprek en fietsexcursie met deelnemers uit o.a. landbouw, gemeente, Natuurmonumenten, vogelwacht, CCWO en belangstellenden

12.30 uur lunchpauze in het dorp, weer verzamelen bij Het Baken

13.30 uur Thema Zoetwater vasthouden (polder, etc.)

gesprek en fietsexcursie. Hydroloog Arjen Kok, deelnemers van o.a. Wetterskip, landbouw, Natuurmonumenten, gemeente en belangstellenden.

Deelnemen?

Wil je mee met één of meerderen bijeenkomsten? Meld je dan aan via m.michels@ivn.nl

Laat ook even weten of je deelneemt aan de lunch, een eigen fiets hebt of dat een huurfiets nodig is. De excursies starten bij Het Baken, behalve de middagbijeenkomst van 18 april: die start bij De Marlijn.

Het Nationaal Park in het kort

In het Nationaal Park Schiermonnikoog werken terreinbeheerders, overheden en belangenorganisaties samen. Ze zorgen er met elkaar voor dat de natuur zich goed kan ontwikkelen en dat we daar met elkaar ook op een goede manier van kunnen genieten. Juist omdat we met zoveel mensen het prachtige eiland Schiermonnikoog willen beleven, benutten en beheren is het zo belangrijk om zorgvuldig met elkaar op te trekken. In het Overlegorgaan komen de verschillende organisaties een aantal keren per jaar bij elkaar om die afstemming te organiseren.

Een nieuw ambitieplan

Belangrijke onderwerpen en ideeën voor de toekomst over het beheer en de ontwikkeling van het Nationaal Park zijn altijd uitgewerkt in het Beheer en Inrichtingsplan (BIP). De looptijd voor het huidige plan is afgelopen, daarom is er een nieuw document nodig. We willen wat verder vooruit kijken en tegelijkertijd op een goede manier richting geven aan de manier waarop we de toekomst tegemoet gaan. Daarom noemen we het een ambitieplan. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk eilanders de gelegenheid te geven om mee te denken over het plan en om hun wensen en kennis met de opstellers te delen.