Als voorbereiding op de vergadering van het Overleg Orgaan Nationaal Park organiseren we een publieksavond. Deze wordt gehouden op 10 juni om 20.00 uur in de STAG.  Iedereen is van harte welkom. Er staan twee onderwerpen centraal. Als eerste het zogenaamde ambitieplan en als tweede de agenda van de vergadering van het Overleg Orgaan van 24 juni.

Het ambitieplan is de koers voor het Nationaal Park voor de komende pakweg 10 jaar. Omdat we het belangrijk vinden dat de kennis en ideeën van u als bewoners goed worden mee genomen hebben we op 2 mei een avond georganiseerd die volledig in het teken stond van het ambitieplan. De opkomst was goed met meer dan 50 belangstellenden. De opmerkingen, kanttekeningen en suggesties hebben we zo veel mogelijk verwerkt in een volgend concept. Na de publieksavond gaan we de laatste wijzigingen doorvoeren en vervolgens voorleggen aan het Overleg Orgaan.

Naast het ambitieplan willen we ook de agenda voor de vergadering van het Overleg Orgaan met u delen tijdens de publieksavond. U krijgt daarbij een nadere toelichting op punten van de agenda en u kunt ook uiteraard uw inbreng hierbij leveren.

Lees hier alle stukken die aan de orde komen tijdens de publieksavond:

De stukken zijn ook in afgedrukte versie af te halen bij de balie van het Baken.